nabízíme nabídněte o firmě aktuality bazar kontakt
PNEUSEJ
Secí stroje PNEUSEJ-ACCORD
Dávkovací ústrojí ACCORD
Typy secích strojů PNEUSEJ typ M, MS 3m, 4m, 4,5 m
PNEUSEJ typ M, MS sériová výbava
PNEUSEJ typ MK, MKS 3m, 4m, 4,5m
PNEUSEJ typ MK, MKS sériová výbava
PNEUSEJ typ MT 6m, 8m
PNEUSEJ typ MT sériová výbava
PNEUSEJ typ MV 6m
PNEUSEJ typ MV sériová výbava
Nožní výsevné jednotky
Diskové výsevné jednotky
DXD výsevné jednotky
Zavlačovací rám se zavlačovači S
Zařízení na vytváření kolejových řádků Drillmat III
Preemergentní značkovače
Hydropohon ventilátoru pro typ MK a MT
Volnoběžka pohonu dávkovače
Odstředivá spojka ventilátoru
Hydraulické ovládaní značkovačů typ M, MK
Zařízení na snímaní hladiny osiva v zásobníku
Mechanický počítač hektarů
Redukční kryty děliče
Kypřiče stop traktoru
Podvozek pro sólo setbu (typ MK)
Rychlozávěs pro typ MK a MT
Kardan Kardan 6/21, 6/6, 6/21 a 6/6 s volnoběžkou
Nadstavba
Secí stroje PNEUSEJ-ACCORD
 • Jsou určené na setbu hustosetých obilnin, luštěnin, olejnin
 • Pracují na pneumatickém principu ACCORD
 • Předností je vysoká přesnost rozdělení osiva k výsevným jednotkám
 • Variabilnost dávky osiva od 2,0 do 350 kg/ha
 • Možnost agregace s různými půdu zpracovávajícími stroji
 • Cenová dostupnost

Dávkovací ústrojí ACCORD

 • Růžice 2 dávkuje požadovaný objem osiva
 • Objemová stálost je zabezpečena manžetou 3 a kefou 4
 • Osivo je přiváděno do trysky difuzoru 5 kde je strháváno proudem vzduchu z ventilátoru 1
 • V ocelové troubě 6 je promícháno se vzduchem
 • V rozdělovači 7 je rovnoměrně rozděleno do výsevných jednotek
 • Krytem děliče 8 je možno změnit šířku řádku

Dávkovací ústrojí ACCORD

Centrální výsevný váleček přesně dávkuje libovolné množství osiva v rozsahu 2 kg- 350 kg na hektar

Dávkovací ústrojí ACCORD

Při výsevu drobného osiva, je možné vysévané množství plynule nastavit pomocí nastavovací mikrometrické skrutky

Typy secích strojů PNEUSEJ typ M, MS 3m, 4m, 4,5 m

 • Určený pro malé a střední farmy
 • Pojezdová kola kopírují stopy traktoru
 • Těžiště stroje je blízko traktoru
 • Nízká poloha zásobníku = pohodlné plnění
 • MS - hydraulické nebo ruční sklopení na 3 m

PNEUSEJ typ M, MS sériová výbava

 • Jednoduché ovládání značkovačů na kole traktoru
 • Zásobník 650 dm3 – typ 3 a 4 m 950 dm3 – typ 4,5 m
 • Mechanický pohon ventilátoru 1000 ot/min
 • Pneumatiky 23x8,5-12
 • Mechanický přítlak výsevných jednotek
 • Skupinová světla pro jízdu po komunikacích
 • Schody pro plnění zásobníku

PNEUSEJ typ MK, MKS 3m, 4m, 4,5m

 • Určený do kombinace s půdu zpracovávajícími stroji
 • Jednoduchá agregace pomocí rychlozávěsu
 • Zásobník osiva blízko traktoru
 • Paralelogram umožňující přispůsobení nosného rámu výsevných jednotek
 

PNEUSEJ typ MK, MKS sériová výbava

 • Jednoduché ovládání značkovačů na kolo traktoru
 • Zásobník 650 dm3 – typ 3 a 4m 950 dm3 – typ 4,5m
 • Sací komín s filtrem na hrubé nečistoty Mechanický pohon ventilátoru 1000 ot/min
 • Mechanický přítlak výsevných jednotek
 • Skupinová světla pro jízdu po komunikacích
 • Schody pro plnění zásobníku

PNEUSEJ typ MT 6m, 8m

 • Určený pro střední a velké podniky
 • Vybavený dvěma zásobníky osiva
 • Výhodou je jednoduché přestavení z pracovní do přepravní polohy
 • Rovnoměrné rozložení tlaku na nápravy v pracovní poloze

PNEUSEJ typ MT sériová výbava

 • Hydraulické značkovače na kolo nebo střed traktoru
 • Zásobník 2 x 950 dm3 Mechanický pohon ventilátoru 1000 ot/min
 • Pneumatiky 7,5 x 16
 • Mechanický přítlak výsevných jednotek
 • Skupinová světla pro jízdu po komunikacích
 • Schody pro plnění zásobníku

PNEUSEJ typ MV 6m

 • Určený pro střední a velké podniky
 • Hydraulicky sklopný na přepravní šířku 3m
 • Výhodou je jednoduché přestavení z pracovní do přepravní polohy
 • Nízkotlaké pneumatiky

PNEUSEJ typ MV sériová výbava

 • Hydraulické značkovače na kolo nebo střed traktoru
 • Zásobník 1650 dm3 Mechanický pohon ventilátoru 1000 ot/min
 • Pneumatiky 31x15,50-15
 • Mechanický přítlak výsevných jednotek
 • Skupinová světla pro jízdu po komunikacích
 • Schody pro plnění zásobníku

Nožní výsevné jednotky

 • Jsou vhodné pro všechny druhy zoraných půd s malým počtem posběrových rostlinných zbytků
 • Šířka výsevu: 1–2 cm
 • Zavlačovače jsou umístěny přímo na výsevné jednotce

Diskové výsevné jednotky

 • Jsou vhodné pro všechny druhy zoraných půd s větším množstvým rostlinných zbytků
 • Šířka výsevu 2 cm
 • Zavlačovače jsou umístěny na zavlačovacím rámu

DXD výsevné jednotky

 • Jsou vhodné pro všechny druhy půd
 • Pro výsev do rostlinných zbytků
 • Pro setbu do vlhké půdy
 • Šířka výsevu: 2 cm
 • Zavlačovače jsou umístěny na zavlačovacím rámu

Zavlačovací rám se zavlačovači S

 • Určený na zavlačování při setbě diskovými a DXD výsevy
 • Optimálně zavlačuje osivo v běžných půdních podmínkách
 • Nedochází k zanesení ani na půdě s větším množstvím rostlinných zbytků

Zařízení na vytváření kolejových řádků Drillmat III

 • Umožňuje přesné zakládání kolejových řádků
 • Různé kombinace sečky a postřikovače
 • Úspora osiva
 • Počítaní hektarů
 • Snímaní hladiny osiva
 • Snímaní otáček ventilátoru

Preemergentní značkovače

 • Slouží ke značkování kolejových řádků pro účely následného postřiku a hnojení
 • Ovládány jsou zařízením Drillmat III

Hydropohon ventilátoru pro typ MK a MT

 • Výhodou je možnost agregace sečky s různými půdu zpracovávajícími stroji
 • Nedochází ke kolísání otáček ventilátoru a následnému ucpávání výsevu
 • Možnost nastavení otáček ventilátoru

Volnoběžka pohonu dávkovače

Slouží k ochraně dávkovacího ústrojí před jeho poškozením při couvání

Odstředivá spojka ventilátoru

 • Vhodná k použití pro typ MK v kombinaci s aktivním nářadím
 • Eliminace nárazů vznikajících při spouštění a zastavování ventilátoru pomocí řemenového převodu

Hydraulické ovládaní značkovačů typ M, MK

 • Výhodou je ochrana hydraulických válců proti nárazům pomocí pružinového mechanismu
 • Jednoduché ovládání pomocí AK ventilu
 • Spolehlivost

Zařízení na snímaní hladiny osiva v zásobníku

Slouží k upozornění pracovníka na min. množství osiva v zásobníku akustickým a světelným signálem

Mechanický počítač hektarů

 • Slouží k zaznamenání zasité plochy v ha
 • Výhodou je jednoduché ovládání a životnost

Redukční kryty děliče

 • Slouží k zdvojnásobení nebo ztrojnásobení šířky řádků
 • Výhodou je jednoduchá montáž

Kypřiče stop traktoru

 • Slouží k překypření půdy za koly traktoru
 • Možnost použití u typů M a MT
 • Výhodou je jednoduchá montáž a hloubkové nastavení

Podvozek pro sólo setbu (typ MK)

Slouží k využití sečky typu MK k sólové setbě bez půdu zpracovávajícího stroje

Rychlozávěs pro typ MK a MT

 • Rychlozávěs pro typ MK slouží ke spojení sečky a půdu zpracovávajícího stroje
 • Rychlozávěs pro typ MT slouží ke spojení sečky a tažného prostředku

Kardan Kardan 6/21, 6/6, 6/21 a 6/6 s volnoběžkou

 • Slouží k pohonu ventilátoru pro typ M a MT
 • Kardan s volnoběžkou chrání ventilátor a řemenový převod před nárazy

Nadstavba

 • Slouží k zvětšení objemu zásobníku o 300 dm3
 • Vhodná pro všechny typy seček